Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando (ASELT)

Finfine ekfunkciis ASELT (Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando). Ĝi estas la unua asocio de Esperantistoj-Laboristoj en Afriko.
Per ASELT Esperantistoj laborantaj en Togolando celas :
- vivigi veran solidaron inter Esperantistoj laborantaj en Togolando
- disvastigi Esperanton per propraj rimedoj.

La unuaj membroj estas laborantoj de Instituto Zamenhof. Tiuj ĉi pensas, ke iliaj salajroj ne sufiĉas por solvi siajn problemojn kaj tial ĉi  klopodas interhelpi. Ĉiu membro kotizas fine de la monato por provizi la kason de la asocio. Statutoj kaj regularoj fiksas la uzadon de la asocia mono por :
- asisti finance la membrojn
- kontribui en la progresigo de la E-movado en Togolando kaj cetere en la tuta mondo.

ASELT estas malfermita al chiuj Esperantistoj laborantaj en Togolando. La interesighantoj rilatu kun unu el la estraranoj:
Prezidanto : ATTAGLO Elom
Sekretario : KOUEVIGAN Koffi
Vicsekretario : AGBASSOU Kouessanvi
Kasisto : DOUMEGNON Koffi
Konsilanto : DOTSE Mawuli

 

 

Kelkaj vortoj pri la Asocio :

 

L'ASELT (Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando), estas kreita la 1-an de novembro 2006 en Instituto Zamenhof (IZo) de la Esperantistoj-Laboristoj de la instituto.  Ĝia sidejo troviĝas en la instituto, kie okazas ĉiun unuan merkredon de la monato la kunveno de la asocio. Dek unu instruistoj de IZo estas la fondintoj de ASELT, hodiaŭ ASELT havas pli ol dudek membrojn.

La ĉefaj celoj de ASELT :

- certigi al siaj membroj konvenajn helpojn laŭ la definitaj kondiĉoj en la nunaj statutoj okaze de feliĉaj aŭ malfeliĉaj eventoj.

- Subteni la moralon de siaj membroj

- Disvastigi bonan uzadon de la internacia lingvo Esperanto pere de la esperantistoj-laboristoj en Togolando.

- Labori por la solvado de la lingva problemo en la internaciaj rilatoj kaj faciligi la komunikadon internacian.

-Profundigi la superan konon por perfekta propagando de la lingvo Esperanto.

- Konigi Esperanton al Laboristoj de la neesperantista tavolo ĉie en Togolando.

- Organizi seminariojn, kongresojn, prelegojn sur la tuta togolanda teritorio.

-Faciligi inter la homoj,  rilatojn ĉiuspecajn, spiritan kaj materian spite al diversecoj de naciecoj, de rasoj,  de seksoj, de religio, de politiko kaj de lingvo.

- Kreski inter siaj membroj, la fortegan senton de solidareco, kaj venigi ilin al reciproka komprenemo kaj la estimado por aliaj popoloj.

Sube aperas kelkaj raportoj pri pasintaj agadoj de ASELT


          *********************************

 

Ligoj por viziti aliajn ttt-paĝojn esperantajn

Your site without ads:

Get JimdoPro!

Informkampanjoj en 2007.
Informkampanjoj en 2007.
Fotoj de DKP
Fotoj de DKP